Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa sekä perushoitotehtävissä sairaalassa.

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

– ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä
– ottaa huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön sekä ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle
– suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisten, kouluikäisten sekä nuorten hoitoa ja kasvatusta
– suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta
– toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti moniammatillisessa työyhteisössä
– toimia ehkäisevän lastensuojelun periaatteita noudattaen sekä ohjata perheitä tarvittaessa hyödyntämään yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia
– toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten ohjeiden mukaan, ammattietiikkaa noudattaen

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskelemassa parhaillaan toisessa oppilaitoksessa ja lähihoitajaopinnoistasi puuttuu osaamisalaopinnot. Voit hakea, jos olet jo suorittanut kaikki ammatilliset perusopinnot ja tehnyt myös mahdolliset yhteiset opinnot. Myös valmiit lähihoitajat voivat hakea suorittamaan toista osaamisalaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kutsumme sinut haastatteluun 16.5.2019. Otamme yhteyttä vain niihin hakukelpoisiin hakijoihin, jotka ovat liittäneet hakemukseensa opintosuoritusotteen tai tutkintotodistuksen aiemmin suoritetuista sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opinnoista.

Osaamisalaryhmiin hyväksytään siirto-opiskelijoita vain, mikäli ryhmissä on tilaa.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/