Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Telma, Yhteinen haku

Tietoa koulutuksesta

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Telma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat paljon erityistä tukea oppimiseen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää opiskelijan itsenäisen elämän valmiuksia kotona, työssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet opintojen ajalle. Jokaisen opiskelijan kanssa pohditaan myös mielekästä jatkosuunnitelmaa. Opiskeluaika Telmassa voi olla 1-3 vuotta. Tarkempi opiskeluaika määritellään yksilöllisesti opintojen alkuvaiheessa. Suomen Diakoniaopisto ei järjestä iltapäivätoimintaa opiskelijoille opiskelupäivän jälkeen.

Kohderyhmä

Telma-koulutus on suunnattu erityisen paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa tarvitseville kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Koulutus toteutuu opiskelijan omassa asuin- tai arjen ympäristössä. Koulutus vahvistaa erityisesti opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta. Telma-koulutus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan verkoston, työelämän ja työtoiminnan kanssa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään 2.-3.5.2019. Saat kutsun yhteen haastattelupäivään. Kutsut lähetetään sähköpostilla ja postilla.

Toimita erityisen tuen tarvetta selventävät dokumentit sekä opiskelu- ja työtodistukset oppilaitokseen viimeistään pääsykoepäivänä.
Voit lähettää todistukset ja lausunnot oppilaitokseen myös etukäteen:
Opinto-ohjaaja Anna Tuomela
Suomen Diakoniaopisto
Alppikatu 2 A
00530 Helsinki

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/