Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena

Tietoa koulutuksesta

Haluatko syventää osaamistasi vakavien, akuuttien kriisien kohtaamisessa, kuten sairastuminen, väkivalta ja sen uhka, seksuaalinen hyväksikäyttö, ero, huostaanotto, kuolema?

Koulutuksen toteutus:
• Ajankohta 11/2019— 12/2020
• Oppisopimuksena
• Lähipäiviä on 8-10, joista viisi lukuvuonna 19-20: 27.11, 15.1, 5.2, 4.3 ja 1.4. Koulutus jatkuu syksyllä 2020.
• Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin. Asiantuntijaluennoitsijoina toimivat muun muassa psykologi Soili Poijula ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Emma Niemelä.

Tutkinto on näyttötutkinto, joka koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleville, jotka tarvitsevat työssään uusinta tietoutta kriisi- ja traumatyöstä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.

Tarvitsetko lisätietoja?

Tuija Mölsä
lehtori
+358505027551
tuija.molsa@sdo.fi