Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Lastenohjaaja tai Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, Yhteishaku

Tietoa koulutuksesta

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa. Koulutuksen aikana voit valita yhden osaamisalan:
– Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja
– Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut peruskoulun, eikä sinulla ole vielä toisen asteen tutkintoa (ammatillinen tutkinto/lukio).

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Sinut kutsutaan pääsykokeeseen Suomen Diakoniaopiston Helsingin Alppikadun kampukselle 24.-26.4.2019. Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään, joka sisältää infon, haastattelun ja tarvittaessa myös kielikokeen. Haastattelussa opettaja keskustelee kanssasi esimerkiksi harrastuksistasi ja motivaatiosta. Haastatteluun voi valmistautua pohtimalla etukäteen esimerkiksi perusteluja hakemiselle.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä sinulla ole peruskoulun päättötodistusta Suomesta, YKI-todistusta (kaikki osa-alueet taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkintoa, osallistut myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Voit lähettää kielitaidon osoittavat todistukset hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen info@sdo.fi.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/