Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Yhteishaku

Tietoa koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän kohtaa asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään, toimintakykyään ja hyvinvointiaan. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan tai potilaan hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta ja potilasta hyödyntäen työssään alan monipuolista tietoperustaa. Lähihoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Opintojen aikana valitaan yksi osaamisala seuraavista:
– Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
– Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
– Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
– Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
– Vammaistyön osaamisala

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut peruskoulun, eikä sinulla ole vielä toisen asteen tutkintoa (ammatillinen tutkinto/lukio).

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Sinut kutsutaan pääsykokeeseen Suomen Diakoniaopiston Oulun kampukselle 7.-8.5.2019. Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään, joka sisältää infon, haastattelun ja tarvittaessa myös kielikokeen. Haastattelussa opettaja keskustelee kanssasi esimerkiksi harrastuksistasi ja motivaatiosta. Haastatteluun voi valmistautua pohtimalla etukäteen esimerkiksi perusteluja hakemiselle.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä sinulla ole peruskoulun päättötodistusta Suomesta, YKI-todistusta (kaikki osa-alueet taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkintoa, osallistut myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Voit lähettää kielitaidon osoittavat todistukset hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen info@sdo.fi.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/