Saattohoidon arki ja pyhä, osaamistaso 3

Tietoa koulutuksesta

Saattohoidon osaamistaso 3

Täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittanut
– uudistaa omaa saattohoitotyön osaamistaan yksilöllisen kehittymissuunnitelman mukaisesti niin, että se tukee kasvua saattohoitotyön asiantuntijaksi
– toimii saattohoitotyön asiantuntijana pystyen tunnistamaan saattohoitoon liittyviä ongelmia ja pyrkien tehokkaasti ratkaisemaan niitä
– tiedostaa saattohoitoon liittyvät eettiset kysymykset
– kykenee arvioimaan ja kehittämään saattohoitotyötä
– osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan kuolevan ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa hyödyntäen omaa tietoperustaansa esim. lääkehoidosta
– on osallistunut itse koulutuksen aikana työnohjaukseen

Toteutusaika: 4.4.2019, 11.4.2019, 25.4.2019, 9.5.2019, 16.5.2019 ja 23.5.2019 klo 12:30 – 16.00

Kohderyhmä

Kaikki lähihoitajat, perushoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja muut, jotka haluavat kehittää saattohoidon osaamistaan.

Kustannukset opiskelijalle

380 euroa (+ 24% alv)

Tarvitsetko lisätietoja?

Kati Lampen
lehtori
kati.lampen@sdo.fi
p. 044 7132 602