Neuropsykiatrinen valmentaja, Neuropsykiatriset erikoisopinnot

Tietoa koulutuksesta

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, ja perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n aset-
tamat kriteerit ja on saanut koulutuspalautteissa arvosanan 4,7/5.

Kohderyhmä

Kohderyhmä ja toteutus
Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan hen- kilöstölle. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja ke- hitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista. Koulutus toteutetaan moni- muoto-opetuksena ja se on laajuudeltaan 20 ov / 26 op. Työskentelytapoja ovat asiantuntijaluennot, reflektiot, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskente- ly ja case-työnohjaus.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutuksen hinta on 1320 euroa/hlö (sis alv 24%).

Tarvitsetko lisätietoja?

Anne Andersson
pääkouluttaja, Wellmind Terveys Oy
p. 044 700 7997,anne.andersson@wellmind.fi

Hanna Ruuttunen
Asiakkuuskoordinaattori, Suomen Diakoniaopisto Oy
P. 050 312 5689, hanna.ruuttunen@sdo.fi