Neuropsykiatrinen valmentaja

Tietoa koulutuksesta

Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se on laajuudeltaan 26 op.
Työskentelytapoja ovat asiantuntijaluennot, reflektiot, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely ja case-työnohjaus.

Lähiopetuspäiviä on kaksi kuukaudessa, syksyllä 2018 seuraavasti 25.-26.9., 15.-16.10., 14.-15.11., 12.-13.12. sekä 23.-24.1.2019.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit ja on saanut koulutuspalautteissa arvosanan 4,7/5.

Kustannukset opiskelijalle

1320 euroa/opiskelija.

Tarvitsetko lisätietoja?

Pääkouluttaja Anne Andersson 044 700 7997, Wellmind Terveys Oy, anne.andersson@wellmind.fi.

Asiakkuuskoordinaattori Hanna Ruuttunen 050 312 5689, Suomen Diakoniaopisto, hanna.ruuttunen@sdo.fi.