Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot suorittanut lähihoitaja voi työskennellä mm. sairaalassa, terveyskeskuksessa, yksityisessä terveydenhuollossa tai laitoshoidossa.

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja osaa:

– työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan

– laatia asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman työryhmän jäsenenä

– arvioida asiakkaan tai potilaan voimavaroja hänen kanssaan ja tukea häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

– tarkkailla, ylläpitää ja edistää asiakkaan tai potilaan elintoimintoja sekä hoitaa eri sairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita

– auttaa ja tukea asiakkaiden tai potilaiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista

– valmistella, avustaa tai tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia
toteuttaa lääkehoitoa

– ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa
edistää asiakkaan tai potilaan psykososiaalista selviytymistä sekä tukea sosiaalisissa ongelmissa selviytymisessä

– ohjata asiakkaita ja potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä
valita käyttämänsä työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet, torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja sekä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita

– hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa ja suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista

– toimia ammattietiikkaa noudattaen ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan

Kohderyhmä

Lähihoitajaopinnoista pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito sekä Kuntoutumisen tukeminen) suorittaneet hakijat.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Valintahaastattelu hakijoille pidetään 12.12.2017 tai 13.12.2017. Haastateltaville lähetetään sähköpostilla erikseen kutsu haastatteluun.
Hakemukset käsitellään vain, mikäli hakija on toimittanut hakupalveluihin hakuajan aikana liitteet, joista käy ilmi, että lähihoitajaopinnoista pakolliset tutkinnonosat on suoritettu. Liitteet voi lisätä hakulomakkeeseen tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: info@sdo.fi .

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta.

1.8.2018 tutkinnon perusteiden muutos voi vaikuttaa tutkinnon sisältöön. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse ma-to klo 12-16: 050 578 1341,
sähköpostitse ma-pe: info@sdo.fi,
chat ma-to klo 10-15: www.sdo.fi

tai opinto-ohjaaja
Sarita Rannankari: sarita.rannankari@sdo.fi