Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa. Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautunut lähihoitaja osaa mm. -ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä -ottaa huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön sekä ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle -suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisten, kouluikäisten sekä nuorten hoitoa ja kasvatusta -suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta -toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti moniammatillisessa työyhteisössä -toimia ehkäisevän lastensuojelun periaatteita noudattaen sekä ohjata perheitä tarvittaessa hyödyntämään yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia -toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten ohjeiden mukaan, ammattietiikkaa noudattaen

Kohderyhmä

Lähihoitajaopinnoista pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito sekä Kuntoutumisen tukeminen) suorittaneet hakijat.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Valintahaastattelu hakijoille pidetään 13.12.17 tai 20.12.2017. Haastateltaville lähetetään sähköpostilla erikseen kutsu haastatteluun. Hakemukset käsitellään vain, mikäli hakija on toimittanut hakupalveluihin hakuajan aikana liitteet, joista käy ilmi, että lähihoitajaopinnoista pakolliset tutkinnonosat on suoritettu. Liitteet voi lisätä hakulomakkeeseen tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: info@sdo.fi

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta. 1.8.2018 tutkinnon perusteiden muutos voi vaikuttaa tutkinnon sisältöön. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut puhelimitse ma-to klo 12-16: 050 578 1341, sähköpostitse ma-pe: info@sdo.fi, chat ma-to klo 10-15: www.sdo.fi tai opinto-ohjaaja Sarita Rannankari: sarita.rannankari@sdo.fi