Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito- ja huolenpitotehtävissä terveyskeskuksissa, erilaisissa sairaaloissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja asiakkaan kotona. Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja osaa mm. -toteuttaa suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden perushoitoa ja huolenpitoa laitoksissa sekä kotihoidossa -kohdata asiakkaansa yksilöllisesti sekä kohteliaasti -luoda hoitosuhteen eri-ikäisiin, kulttuuritaustaltaan ja uskonnoltaan erilaisiin ihmisiin -ottaa työssään huomioon asiakkaan sosiaaliset verkostot -laatia asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ja käyttää sitä -antaa ensiapua ja toimia elvytystilanteessa -perushoidon lisäksi toteuttaa tavallisimpia sairaanhoidon toimenpiteitä sekä sisätautikirurgisten sairauksien hoitotyön toimenpiteitä ja tutkimuksia -leikkaukseen valmentavan ja sen jälkeisen hoitotyön menetelmät -toimia aseptisesti ja hoitaa kipua -annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä -tukea asiakkaan kuntoutumista -ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä ja hankinnassa -käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja -toimia työsuojelumääräysten mukaisesti

Kohderyhmä

Lähihoitajaopinnoista ammatlliset pakolliset tutkinnonosan suorittaneet hakijat.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Valintahaastattelu hakijoilla pidetään 1.12.17. Haastateltaville lähetetään sähköpostilla erikseen kutsu haastatteluun. Hakemukset käsitellään vain, mikäli hakija on toimittanut hakupalveluihin hakuajan aikana liitteet, joista käy ilmi, että lähihoitajaopinnoista pakolliset tutkinnonosat on suoritettu. Liitteet mieluiten sähköpostilla osoitteeseen: info@sdo.fi .

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta. 1.8.2018 tutkinnon perusteiden muutos voi vaikuttaa tutkinnon sisältöön. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut puhelimitse ma-to klo 12-16: 050 578 1341, sähköpostitse ma-pe: info@sdo.fi, chat ma-to klo 10-15: www.sdo.fi tai opinto-ohjaajat Mia Suokas: mia.suokas@sdo.fi Anna-Leena Katila-Niemi: anna-leena.katila-niemi@sdo.fi