Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Vanhustyön osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Vanhustyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla muun muassa kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, dementiayksiköissä, vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Vanhustyöhön suuntautunut lähihoitaja osaa mm. -ohjata ja tukea vanhusta tai muistisairasta ihmistä hänen päivittäisissä toiminnoissaan ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa -tukea vanhuksen tai muistisairaan osallisuutta yhdessä hänen läheistensä ja yhteistyöverkostojensa kanssa -suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää sekä kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua -ohjata vanhuksia ja muistisairaita sekä heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä sekä terveiden elintapojen omaksumisessa -käyttää työssään kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä -huomioida asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen -edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää -kehittää omaa ammattitaitoaan ja vanhustyötä

Kohderyhmä

Lähihoitajaopinnoista ammatlliset pakolliset tutkinnonosan suorittaneet hakijat.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Valintahaastattelu hakijoilla pidetään 1.12.17. Haastateltaville lähetetään sähköpostilla erikseen kutsu haastatteluun. Hakemukset käsitellään vain, mikäli hakija on toimittanut hakupalveluihin hakuajan aikana liitteet, joista käy ilmi, että lähihoitajaopinnoista pakolliset tutkinnonosat on suoritettu. Liitteet mieluiten sähköpostilla osoitteeseen: info@sdo.fi .

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta. 1.8.2018 tutkinnon perusteiden muutos voi vaikuttaa tutkinnon sisältöön. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut puhelimitse ma-to klo 12-16: 050 578 1341, sähköpostitse ma-pe: info@sdo.fi, chat ma-to klo 10-15: www.sdo.fi tai opinto-ohjaajat Mia Suokas: mia.suokas@sdo.fi Anna-Leena Katila-Niemi: anna-leena.katila-niemi@sdo.fi